Kế hoạch triển khai, thi hành một số Luật, Đề án, Chương trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2021

Thứ sáu - 12/03/2021 21:10
1. Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 23/2/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II)
Thực hiện Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025”, với mục tiêu nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình cũng như tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số, ngày 23/2/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND Thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025” (giai đoạn II) trong đó xác định cụ thể các nhóm đối tượng:
- Thanh niên, vị thành niên (nam/nữ) chưa kết hôn/tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống.
- Phụ huynh học sinh/cha mẹ của nam nữ thanh niên trong độ tuổi vị thành niên; học sinh các trường dân tộc nội trú, sinh viên dân tộc thiểu số các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh.
- Cán bộ cơ sở tham gia tuyên truyền, ngăn ngừa tảo hôn và kết hôn cận huyết thống ở vùng dân tộc thiểu số.
- Già làng, Trưởng họ tộc, Trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số.
Với yêu cầu các hoạt động phải cụ thể, khả thi, bám sát các nội dung, nhiệm vụ của Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, UBND tỉnh Thái Nguyên đã đưa ra nhóm các hoạt động cụ thể thực hiện trong giai đoạn 2021-2025 như sau:
- Tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong hôn nhân.
- Tổ chức biên soạn tài liệu liên quan đến Luật hôn nhân và gia đình, phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, dân số.
- Tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện Đề án.
- Hoạt động chỉ đạo, quản lý, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Đề án.
2. Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên hưởng ứng thực hiện Chương trình “Trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”
Để hưởng ứng lời kêu gọi của Bác Hồ vĩ đại, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021, ngày 23/2/2021 UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND Hưởng ứng thực hiện Chương trình “Trồng mới 01 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên với mục đích đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mục đích, ý nghĩa của việc trồng cây xanh, trồng rừng nhằm tạo phong trào mạnh mẽ, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, trồng cây xanh gắn với phát triển kinh tế - xã hội; huy động mọi tầng lớp nhân dân, mọi tổ chức, cơ quan, trường học, đơn vị vũ trang tích cực trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, giảm nhẹ thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Kế hoạch đã đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới như sau:
Phấn đấu giai đoạn 2021-2025 tỉnh Thái Nguyên trồng mới 7 triệu cây xanh (trong đó, cây xanh phân tán: 5 triệu cây, cây xanh tập trung: 2 triệu cây) với dự kiến tổng kinh phí thực hiện là 398.951 triệu đồng. Để đảm bảo tính thiết thực, ý nghĩa, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, khuyến khích đông đảo các thành phần, đối tượng tham gia chương trình, cần thực hiện giải pháp cụ thể sau:
- Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao ý thức, trách nhiệm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, coi đó là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, liên tục nhằm tiến tới xã hội hóa nghề rừng.
- Tổ chức rà soát quy hoạch sử dụng đất, xác định quỹ đất trồng từng loại hình cây xanh.
- Huy động mọi nguồn lực xã hội, đa dạng hóa nguồn vốn để triển khai trồng và bảo vệ cây xanh.
- Tích cực huy động nguồn lực về lao động, sự tình nguyện tham gia của mọi thành phần trong xã hội.
- Hằng năm tổ chức có hiệu quả chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.
3. Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 24/02/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên Triển khai thi hành Luật Thanh niên.
Thực hiện Quyết định số 1712/QĐ-TTg ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên, nhân dân và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác thanh niên, ngày 24/02/2021 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Thanh niên với yêu cầu bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Theo đó, có một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau:
- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến Luật Thanh niên bằng một số hình thức:
+ Tổ chức quán triệt, phổ biến Luật.
+ Tổ chức tuyên truyền Luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.
+ Tổ chức tập huấn, quán triệt văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết luật.
- Tổ chức thực hiện các chính sách đối với thanh niên, rà soát sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên bằng một số hình thức:
+ Triển khai thực hiện chính sách của Nhà nước đối với thanh niên và nội dung quản lý nhà nước về thanh niên.
+ Tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến thanh niên.
- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thi hành Luật Thanh niên trên địa bàn.
4. Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 8/3/2021 UBND tỉnh Thái Nguyên Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh
Nhằm tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong giai đoạn hiện nay, ngày 8/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Với yêu cầu phát huy trách nhiệm, tính chủ động, tích cực của các sở, ban, ngành, địa phương, đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả trong việc triển khai thi hành Luật, UBND tỉnh đã đề ra một số nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới cụ thể như sau:
- Tổ chức hội nghị triển khai thi hành Luật.
- Tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật.
- Rà soát, xây dựng, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật để phù hợp với Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Tổ chức tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ
- Kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
ThS. Hồ Sĩ Bách
Khoa NN&PL

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay11,638
  • Tháng hiện tại490,026
  • Tổng lượt truy cập17,454,359
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây