Quy định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thái Nguyên

Thứ tư - 05/04/2023 22:06
Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 quy định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thái Nguyên
Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, UBND tỉnh Thái Nguyên ra Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 31/3/2023 quy định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong tỉnh Thái Nguyên. Trong đó quy định danh mục thủ tục hành chính và các cơ quan thực hiện đi kèm, cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực Công chức, viên chức
- Thủ tục hỗ trợ do điều chỉnh tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ công tác từ 01/01/2021 trở về trước theo quy định của tỉnh Thái Nguyên
- Thủ tục nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các hội được giao biên chế tỉnh Thái Nguyên do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền ra quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh)
- Thủ tục thẩm định nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong các hội được giao biên chế tỉnh Thái Nguyên do lập thành tích xuất sắc (thẩm quyền ra quyết định của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị)
- Thủ tục hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ các chức vụ, chức danh lãnh đạo có nguyện vọng nghỉ công tác chờ đủ tuổi để nghỉ hưu
- Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc (thẩm quyền ra Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh
- Thủ tục thẩm định và xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã
- Thủ tục điều động cán bộ, công chức là chuyên viên chính và tương đương trở xuống, viên chức giữ chức danh nghề nghiệp hạng II trở xuống trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh đến công tác ở cơ quan, đơn vị ngoài tỉnh
- Thủ tục thẩm định kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh.
- Thủ tục điều động công chức là chuyên viên chính và tương đương trở xuống giữa các cơ quan hành chính nhà nước trong nội bộ tỉnh
- Thủ tục thẩm định về việc điều động, tiếp nhận viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc đến các đơn vị sự nghiệp công lập khác ngoài huyện
- Thủ tục bổ nhiệm công chức cấp sở (đối tượng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý)
Các nội dung trên do Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện
2. Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ
Thủ tục thẩm định và phê duyệt mục lục hồ sơ, tài liệu nộp lưu vào lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên
Thủ tục tiếp nhận hồ sơ, tài liệu từ các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Thái Nguyên
Các nội dung trên do Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện
3. Lĩnh vực Cải cách hành chính
Thủ tục đánh giá, công bố Chỉ số cải cách hành chính đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Thái Nguyên do Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện
4. Lĩnh vực Thi đua, Khen thưởng do Sở Nội vụ chịu trách nhiệm thực hiện gồm các nội dung:
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh tỉnh Thái Nguyên”
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Thực hiện cải cách hành chính” tỉnh Thái Nguyên
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Xây dựng và phát triển hạ tầng giao thông” tỉnh Thái Nguyên
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Thái Nguyên”
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” tỉnh Thái Nguyên
Thủ tục đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh trong phong trào “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ngành Ngân hàng tỉnh Thái Nguyên”
5. Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn do UBND các xã; UBND các huyện, thành phố
- Thủ tục công nhận “Xóm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”
6. Lĩnh vực Công thương
Sở Công thương phụ trách thực hiện các nội dung:
- Thủ tục phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi chợ
- Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh phương án chuyển đổi chợ đối với chợ hạng 1.
UBND cấp huyện phụ trách thực hiện nội dung Thủ tục phê duyệt, điều chỉnh phương án chuyển đổi chợ đối với chợ hạng 2, hạng 3.
7. Lĩnh vực Hoạt động Khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh phụ trách thực hiện các nội dung:
- Thủ tục Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh
- Thủ tục Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước
Sở, ban, ngành của tỉnh; UBND cấp huyện/ thành phố phụ trách thực hiện các nội dung:
- Thủ tục Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở
- Thủ tục Đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
8. Lĩnh vực Công tác Văn phòng
- Thủ tục Xây dựng, ban hành chương trình công tác năm của UBND tỉnh.
- Thủ tục Xây dựng, ban hành chương trình công tác quý của UBND tỉnh.
- Thủ tục Xây dựng, ban hành chương trình công tác tháng của UBND tỉnh.
- Thủ tục Xây dựng, ban hành chương trình công tác tuần của UBND tỉnh.
- Thủ tục Tổ chức phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh.
Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung trên
9. Lĩnh vực Tư pháp
Thủ tục Cung cấp văn bản quy phạm pháp luật để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật do Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thực hiện
10. Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái Nguyên chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung:
- Thủ tục cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử cho cơ quan, tổ chức
- Thủ tục cấp mới, thay đổi, hủy bỏ hộp thư điện tử cho công chức, viên chức
11. Lĩnh vực Môi trường do Sở Tài nguyên và Môi trường phụ trách thực hiện Thủ tục Phê duyệt giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt
12. Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư
Thủ tục Đánh giá, công bố xếp hạng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện
13. Lĩnh vực Tài chính
Thủ tục Thẩm định và ra thông báo thẩm định quyết toán vốn đầu tư công thuộc ngân sách cấp xã quản lý theo năm ngân sách do Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện chịu trách nhiệm thực hiện
Qua đó quy định nội dung cụ thể của thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực này như trình tự thực hiện, cách thức thực hiện, thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ, thời hạn giải quyết, đối tượng thực hiện, cơ quan giải quyết, kết quả thực hiện, phí, lệ phí, yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục hành chính cũng như căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính và các mẫu biểu kèm theo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký
Lục Thị Minh Phương

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập37
  • Hôm nay10,836
  • Tháng hiện tại321,321
  • Tổng lượt truy cập17,981,296
global block tophitss
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây