Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo cấp Bộ: “Giá trị của tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức”

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo cấp Bộ: “Giá trị của tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức”

 •   17/04/2024 05:47:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/4/2024 Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Viện lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo cấp Bộ: “Giá trị của tác phẩm Cần, Kiệm, Liêm, Chính trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức” nhân kỷ niệm 75 năm 1949-2024 ngày Bác viết tác phẩm.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.

 •   29/02/2024 05:32:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, ngày 29/02/2024, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp trường: “Tích hợp nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng thuộc chương trình Trung cấp lý luận chính trị”.
Tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay – Thực trạng, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra

Tọa đàm “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay – Thực trạng, kinh nghiệm và những vấn đề đặt ra

 •   19/12/2023 07:35:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 18750-QĐ/HVCTQG ngày 31/8/2023 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về việc triển khai thực hiện đề tài khoa học “Xây dựng đội ngũ cán bộ cấp xã đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay”.
Hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong giáo dục lý luận chính trị”

Hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong giáo dục lý luận chính trị”

 •   22/11/2023 04:55:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 22/11/2023, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học: “Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ trong giáo dục lý luận chính trị”. Đây là một trong những hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Thái Nguyên (1/1/1964 - 1/1/2024) và 60 năm Bác về thăm, nói chuyện tại Trường Đảng tỉnh, nay là Trường Chính trị tỉnh (31/12/1963 - 31/12/2023).
Hội thảo khoa học “Giá trị, nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội thảo khoa học “Giá trị, nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   18/05/2023 12:36:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/5/2023, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “Giá trị, nội dung cốt lõi của tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và sự vận dụng trong giảng dạy lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Phúc Ái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì Hội thảo.
Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong thực hiện các phong trào thi đua tại tỉnh Thái Nguyên”

Hội thảo khoa học “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong thực hiện các phong trào thi đua tại tỉnh Thái Nguyên”

 •   19/04/2023 04:45:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/4/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trường Chính trị tỉnh và Sở Nội vụ phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong thực hiện các phong trào thi đua tại tỉnh Thái Nguyên”. Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hiển, Phó Giám đốc Sở Nội vụ đồng chủ trì Hội thảo.
Hội thảo khoa học “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên”

Hội thảo khoa học “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên”

 •   17/03/2023 04:14:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên, hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), ngày 17/3/2023, Chi đoàn Trường Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên”. Đồng chí Ma Thị Hồng Minh, Bí thư Chi đoàn Trường và đồng chí Ma Trần Thu Hường, Phó Bí thư Chi đoàn Trường đồng chủ trì Hội thảo.
ảnh

Hội thảo khoa học của Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022 “Đổi mới nội dung bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp xã tỉnh Thái Nguyên”

 •   16/03/2023 05:22:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/3/2023, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học lần thứ nhất trong khuôn khổ nội dung Đề tài khoa học cấp tỉnh năm 2022 “Đổi mới nội dung bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực cán bộ lãnh đạo cấp xã tỉnh Thái Nguyên” với chủ đề: “Lý luận về năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp xã; nội dung bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp xã tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2022 và những vấn đề đặt ra”. Đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì hội thảo.
Hội thảo khoa học tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hội thảo khoa học tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 •   04/11/2022 12:30:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4/11/2022, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng Nhà trường và đồng chí Đặng Thị Kim Oanh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường đồng chủ trì hội thảo.
Hội thảo “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”

Hội thảo “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”

 •   28/09/2022 03:50:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/9/2022, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ”. Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Phúc Ái - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đồng chí Đặng Thị Kim Oanh - Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Hội thảo với sự tham dự của các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Báo Thái Nguyên, Trường Đại học Y-Dược Thái Nguyên, Đảng ủy xã Cổ Lũng-huyện Phú Lương, Học viên lớp TCLLCT khóa 11- Định Hóa và cán bộ, giảng viên của Nhà trường.
Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm về chủ đề “Giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn”

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm về chủ đề “Giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn”

 •   24/06/2022 03:19:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/6/2022 Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức tọa đàm kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Nhà trường (04/7/1957 – 04/7/2022) với chủ đề “Giải pháp xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đạt chuẩn”.
Hội thảo khoa học: Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hoá (Thái Nguyên) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 2022)

Hội thảo khoa học: Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hoá (Thái Nguyên) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 2022)

 •   17/05/2022 03:25:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/5/2022, Trường Chính trị tỉnh tổ chức Hội thảo Khoa học Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ về ATK Định Hoá (Thái Nguyên) lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947 – 2022). Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thu Huyền, Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Nguyễn Phúc Ái, Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Hội thảo với sự tham dự của các đại biểu đại diện cho Trung tâm Chính trị huyện Định Hoá, Uỷ ban Nhân dân xã Phú Đình, huyện Định Hoá và cán bộ, giảng viên của Nhà trường.
Hội thảo khoa học: Cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái guyên giai đoạn 2021 – 2030

Hội thảo khoa học: Cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái guyên giai đoạn 2021 – 2030

 •   14/04/2022 03:50:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/4/2022, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo khoa học: Cải cách hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái guyên giai đoạn 2021 – 2030.
Hội thảo “Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng tại  Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên”

Hội thảo “Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng tại  Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên”

 •   14/06/2021 02:38:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2021, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo: “Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào công tác đào tạo, bồi dưỡng tại  Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên”. Chủ trì Hội thảo có đồng chí Nguyễn Thu Huyền – Tỉnh ủy viên, Hiệu trưởng Nhà trường. Đại biểu dự và tham luận có đồng chí Mai Thị Nhài, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí lãnh đạo các khoa, phòng và toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường.
Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm Thanh niên với việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

Chi đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm Thanh niên với việc thực hiện chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020

 •   14/05/2020 07:22:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,
DSC08849 Fotor

Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”

 •   22/08/2019 03:45:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/8/2019, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo khoa học “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Giá trị đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”.
TCT Lạng sơn 1024x459

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Tọa đàm về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế

 •   18/06/2017 11:04:00 PM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2017, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức “Tọa đàm về nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thực tế” với Trường Chính trị Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo khoa học Đề tài: Bổ sung biên soạn tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2015 – 2020 (lần 1)

 •   07/12/2016 11:32:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/10/2016, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội thảo khoa học đề tài: Bổ sung biên soạn tập bài giảng Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Thái nguyên giai đoạn 2015 – 2020 (lần 1). Dự Hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Nhà trường; các đồng chí thành viên Hội đồng khoa học; các đồng chí trong Ban Chủ nhiệm đề tài và các đại biểu, giảng viên các khoa, phòng.
Đồng chí Nguyễn Văn Nhâm, Chủ tịch Hội đồng khoa học Nhà trường phát biểu tại Hội thảo.

Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội thảo về đổi mới đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp xã

 •   07/12/2016 11:29:00 AM
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/11/2014 tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã diễn ra Hội thảo “Hướng tới đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đáp ứng yêu cầu (địa phương và người học)”. Tới dự hội thảo có Tiến sĩ Nguyễn Văn Thắng – Vụ trưởng Vụ các trường chính trị (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); đại diện lãnh đạo các ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; đại diện Huyện ủy Đồng Hỷ; cùng toàn thể lãnh đạo và giảng viên của Nhà trường.
Thống kê website
 • Đang truy cập38
 • Hôm nay19,110
 • Tháng hiện tại421,907
 • Tổng lượt truy cập18,530,709
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây