Đào tạo, bồi dưỡng công nhân ở nước ta đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Đào tạo, bồi dưỡng công nhân ở nước ta đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

 •   09/07/2020 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0

Lịch sử loài người đã chứng minh, mỗi cuộc cách mạng công nghiệp gắn liền với một giai đoạn phát triển nhẩy vọt của loài người. Hiện nay thế giới đang bước vào cách mạng công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi cách mạng 4.0), không một dân tộc, quốc gia nào có thể đứng ngoài nếu không muốn bị bỏ lại phía sau. Sự phát triển mạnh mẽ, có bước đột phá của cách mạng 4.0 đã và đang ảnh hưởng tới mọi mặt của đời sống xã hội, mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra rất nhiều thách thức đối với giai cấp công nhân ở nước ta hiện nay.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lớp Trung cấp LLCT- HC hệ tập trung tạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ lớp Trung cấp LLCT- HC hệ tập trung tạo Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   03/07/2020 03:59:00 PM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0

Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (Ban hành kèm theo Quyết định số 2252-QĐ/HVCTQG về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) quy định: Lớp hệ tập trung đủ điều kiện thì  thành lập chi bộ đảng; sinh hoạt đảng thực hiện theo Điều lệ Đảng và hướng dẫn của Đảng ủy Nhà trường.

Bác Hồ với Thái Nguyên

Bác Hồ với Thái Nguyên

 •   26/06/2020 06:39:00 PM
 •   Đã xem: 115
 •   Phản hồi: 0

Chủ Tịch Hồ Chí Minh gắn bó, quan tâm đặc biệt với tỉnh Thái Nguyên. Người đã ở và làm việc tại ATK Định Hóa - Thái Nguyên lãnh đạo đất nước trong chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946- 1954). Khi Trung ương Đảng và Chính phủ chuyển về Hà Nội, Bác nhiều lần trở lại thăm hỏi đồng bào nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên.

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng khối đại đoàn kết cơ quan

Công đoàn Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong xây dựng khối đại đoàn kết cơ quan

 •   22/06/2020 06:26:00 PM
 •   Đã xem: 139
 •   Phản hồi: 0

Công đoàn trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đóng vai trò quan trọng trong phong trào thi đua, xây dựng khối đại đoàn kết cơ quan; là nơi lắng nghe tâm tư nguyện vọng và kịp thời có các giải pháp phù hợp để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; xử lý các tình huống có nguy cơ làm mất đoàn kết nội bộ cũng như góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong cơ quan.

DSC07953

Kết quả thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   11/05/2020 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Kế hoạch số 171-KH/TU ngày 06/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành sơ kết đánh giá và đạt được những kết quả cụ thể như sau.

Sơ lược về tiểu sử và những đóng góp khoa học của GS. Trần Đức Thảo vào kho tàng triết học nhân loại

Sơ lược về tiểu sử và những đóng góp khoa học của GS. Trần Đức Thảo vào kho tàng triết học nhân loại

 •   23/04/2020 02:57:00 PM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0

Nhân tưởng niệm 27 năm ngày mất của giáo sư Trần Đức Thảo (24/4/1993-24/4/2020). Với hiểu biết và nghiên cứu bước đầu, tôi xin được giới thiệu khái quát với đọc giả về tiểu sử, những đóng góp khoa học to lớn của giáo sư Trần Đức Thảo vào kho tàng triết học nhân loại cùng những ghi nhận của Đảng, Nhà nước ta đã giành cho ông - Nhà triết học Việt Nam.

Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quản học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Một số giải pháp cơ bản nâng cao hiệu quản học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 ở Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   23/04/2020 02:06:00 PM
 •   Đã xem: 511
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam noi theo.

Đôi điều về án lệ tại Việt Nam

Đôi điều về án lệ tại Việt Nam

 •   31/03/2020 03:50:00 PM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0

Án lệ (tiếng Pháp-Jurisprudence) được hiểu là: Đường lối giải thích và áp dụng luật pháp của các tòa án về một điểm pháp lý, đường lối này đã được coi như một tiền lệ, khiến các thẩm phán sau đó có thể noi theo trong các trường hợp tương tự. Vận dụng án lệ là việc tòa cấp dưới vận dụng các phán quyết có từ trước của tòa cấp trên để đưa ra một phán quyết mới tương tự trong một vụ việc tương tự.

Một số giải pháp để nâng cao kết quả đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện này

Một số giải pháp để nâng cao kết quả đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn hiện này

 •   31/03/2020 03:40:00 PM
 •   Đã xem: 193
 •   Phản hồi: 0

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 đã đề ra mục tiêu đến năm 2015 có trên 60% cá nhân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và đến năm 2020, có trên 80% cá nhân, tổ chức hài lòng với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (gọi tắt là SIPAS). Để triển khai thực hiện, Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số: 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 phê duyệt Đề án đo lường mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính giai đoạn 2017-2020, đồng thời hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh niên và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

 •   30/03/2020 02:22:00 PM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình yêu thương sâu sắc đối với thế hệ trẻ, Người luôn đặt niềm tin vào thanh niên và mong muốn thế hệ trẻ là người kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và những truyền thống quý báu của dân tộc. Nhờ có học thuyết Mác-Lênin soi đường và những kinh nghiệm hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ý thức được sâu sắc về vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng. Người hiểu rằng muốn thức tỉnh dân tộc trước hết phải thức tỉnh thanh niên; muốn cứu nước phải dựa vào sức mạnh của nhân dân, đặc biệt là thanh niên.

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025

Tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ hướng tới Đại hội Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên khoá X, nhiệm kỳ 2020-2025

 •   30/03/2020 10:57:00 AM
 •   Đã xem: 306
 •   Phản hồi: 0

Thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hiện nay, Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh có 5 chi bộ trực thuộc với 41 đảng viên.

DSC00026

Nâng cao chất lượng công tác tổ chức thi, coi thi các lớp Trung cấp lý luạn chính trị - hành chính của Trường Chinh trị tỉnh Thái Nguyên

 •   30/03/2020 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 219
 •   Phản hồi: 0

Trong những năm vừa qua, công tác tổ chức thi, coi thi cơ bản thực hiện theo Quy chế của Học viện và luôn được Ban Giám hiệu quan tâm, chú trọng bởi đây là những khâu quan trọng góp phần phản ánh được chất lượng bài thi cũng như ý thức học tập của học viên. Đặc biệt, ngày 02/5/2019, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định 2252-QĐ/HVCTQG trong đó tại Điều 21 của Quy chế đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính đã quy định cụ thể, chi tiết các nội dung tổ chức thi gồm thi hết phần học, môn học và thi tốt nghiệp dành cho các lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.

Phát huy vai trò của nữ trí thức tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

Phát huy vai trò của nữ trí thức tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên

 •   23/03/2020 02:48:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

Nữ trí thức tại Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên là một bộ phận của nữ trí thức Việt Nam. Họ là những người lao động trí óc, có năng lực tư duy độc lập, sáng tạo, có trình độ học vấn cao, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đang trực tiếp tham gia vào sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý và dự nguồn lãnh đạo, quản lý cho hệ thống chính trị cơ sở.

Xây dựng đạo đức liêm chính trong phòng, chống tham nhũng

Xây dựng đạo đức liêm chính trong phòng, chống tham nhũng

 •   23/03/2020 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 208
 •   Phản hồi: 0

Xây dựng đạo đức liêm chính là một trong những biện pháp phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã xác định: “Xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử nhằm đảm bảo sự liêm chính của đảng viên, cán bộ, công chức là một trong những giải pháp đẩy mạnh phòng chống tham  nhũng, lãng phí”.

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Phát triển đội ngũ nữ cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   23/03/2020 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò của phụ nữ trong quá trình phát triển của lịch sử dân tộc Việt Nam. Người từng nhấn mạnh: “Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”.

Tìm hiểu bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư ưởng Hồ Chí Minh

Tìm hiểu bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư ưởng Hồ Chí Minh

 •   23/03/2020 08:21:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

Trải qua 90 mươi năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của mình đó là sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta vào điều kiện cụ thể Việt Nam.

"Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới" - Sức lan toả của một phong trào

"Thái Nguyên chung sức xây dựng Nông thôn mới" - Sức lan toả của một phong trào

 •   17/03/2020 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động vào ngày 08/6/2011 được chia thành hai giai đoạn: Giai đoạn I từ năm 2011 đến 2015 và giai đoạn II từ năm 2016 đến 2020. Ngay sau khi Thủ tướng phát động phong trào, UBND tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch, ban hành và tổ chức phát động phong trào. Thông qua việc tổ chức phong trào thi đua nhằm mục đích góp phần xây dựng nông thôn mới Thái Nguyên phát triển đồng bộ, toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân.

đk

Xây dựng, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh

 •   10/03/2020 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

Tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện nhất quán từ lý luận đến thực tiễn. Đại đoàn kết là một mục tiêu, một nhiệm vụ hàng đầu của cách mạng. Nhiệm vụ ấy được quán triệt trong mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, thể hiện trong lời phát biểu của Bác khi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam ngày 03-3-1951, Bác đã tuyên bố trước toàn thể dân tộc: “Mục đích của Đảng Lao động Việt Nam có thể gồm trong 8 chữ là: Đoàn kết toàn dân, phụng sự Tổ quốc ”. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức lớn của quá trình hội nhập ngày một sâu rộng, thì việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng mang tính thời sự và có ý nghĩa hết sức quan trọng. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nội dung mang tính chiến lược trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam.


Các tin khác

Thống kê website
 • Đang truy cập19
 • Hôm nay2,187
 • Tháng hiện tại69,288
 • Tổng lượt truy cập7,200,445
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây