Đoàn viên thanh niên Trường Chính trị Tỉnh Thái Nguyên tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ nhật - 30/08/2020 22:00
Trong tình hình hiện nay, toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đang ngày càng sâu rộng, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ kéo theo sự phát triển bùng nổ của mạng Internet và hoạt động của các mạng xã hội toàn cầu cùng những thông tin sai lệch nhanh chóng được lan truyền; các thế lực thù địch, phản động có những chiêu thức, thủ đoạn mới chống phá Đảng, Nhà nước và công cuộc đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; bên cạnh đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cũng còn những hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.” là hết sức cấp thiết.
Trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”. Ðó là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.
Hiện nay một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, thiếu lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp. Một số ít thanh niên bị các thế lực thù địch lôi kéo, kích động chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Với vai trò là rường cột, là chủ nhân tương lai của đất nước đặc biệt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay việc đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng của Đảng là nhiệm vụ vô cùng quan trọng và cấp bách đối với thế hệ trẻ đặc biệt là đoàn viên thanh niên. Đội ngũ đoàn viên thanh niên phải là lực lượng nòng cốt, tiên phong, gương mẫu đi đầu tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Nhiệm vụ của mỗi đoàn viên thanh niên trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải xuất phát từ những hành động cụ thể gắn với công việc, cuộc sống hàng ngày.
Để thực hiện tốt Nghị quyết số 35 “về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới", Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành, triển khai thực hiện Kế hoạch số 135-KH/TU ngày 09/5/2019 về “Thực hiện Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Kế hoạch số 135 của Ban thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới như: Tăng cường vai trò trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan báo chí của tỉnh trong việc tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; xây dựng quy định về trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và kỷ luật phát ngôn trong đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, tăng cường công tác bảo vệ bí mật Nhà nước.
Được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, Đoàn thanh niên Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua luôn đi đầu xung kích trong mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đoàn viên thanh niên luôn tích cực nghiên cứu khoa học, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ. Tham gia học tập đầy đủ nội dung các Nghị quyết của Đảng, các văn bản của Đoàn cấp trên, các nội quy, quy chế Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và của Nhà trường. Tiếp tục triển khai và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Ban Chấp hành trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”. Bên cạnh đó, việc tổ chức các phong trào thi đua, các ngày kỷ niệm như ngày Quốc tế thiếu nhi; Tết trung thu; ngày Nhà giáo Việt Nam được đoàn viên trong Nhà trường hưởng ứng tham gia tích cực, chủ động và sáng tạo. Để phát huy tốt hơn nữa vai trò của đoàn viên thanh niên trong đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới, trong thời gian tới mỗi đoàn viên thanh niên Trường Chính trị tỉnh cần thực hiện tốt các giải pháp sau:
Một là, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên quyết đấu tranh chống lại các biểu hiện xuyên tạc của các thế lực thù địch, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Hai là, tăng cường bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức lối sống, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo, đức, lối sống, những biểu hiện “tư chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ba là, nâng cao trách nhiệm trong việc nắm bắt định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới hiện nay. Tuyên truyền đến những người thân trong gia đình, người dân nơi cư trú cần có những biện pháp kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, các bài đăng, các hình ảnh, video clip… có nội dung chống phá, phản động.
Bốn là, tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Chấp hành nghiêm kỷ luật phát ngôn, viết và làm đúng đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật nội bộ. Luôn xứng đáng là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.
Năm là, kiên quyết đấu tranh chống lại những luận điệu chống phá, âm mưu hành động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, chống lại những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Trước sự quan tâm, kỳ vọng lớn lao của Đảng và Nhà nước, mỗi đoàn viên thanh niên nói chung và đoàn viên thanh niên Trường Chính trị nói riêng cần nhận thức rõ vai trò của mình; năng động, sáng tạo trong học tập và lao động; không ngừng rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần hình thành thế hệ đoàn viên thanh niên tân tiến, khoa học, hiện đại đáp ứng đòi hỏi của đất nước và thời đại hiện nay.
Th.S Vũ Thị Nhàn
Khoa Lý luận cơ sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay2,114
  • Tháng hiện tại89,044
  • Tổng lượt truy cập7,682,956
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây