Trao đổi một số vấn đề về văn phòng cấp uỷ cơ sở hiện nay

Thứ bảy - 11/08/2018 03:11
Từ lý luận và thực tiễn có thể khẳng định văn phòng cấp ủy cơ sở là bộ phận quan trọng trong bộ máy của cấp ủy cơ sở, là “Bộ óc thứ hai” của cấp uỷ, trực tiếp giúp cấp ủy cơ sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hành ngày, tham mưu giúp cấp ủy, trực tiếp là giúp Ban thường vụ và Thường trực điều hành công việc lãnh đạo của Đảng.
Trao đổi một số vấn đề về văn phòng cấp uỷ cơ sở hiện nay
Với vai trò, nhiệm vụ là thông tin, tham mưu và phục vụ các hoạt động lãnh đạo khác cho cấp ủy. Xây dựng văn phòng cấp ủy cơ sở mạnh là yếu tố rất quan trọng để giúp cấp ủy cơ sở đổi mới phương thức lãnh đạo và lề lối làm việc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo. Chính vì vậy, xây dựng cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở hiện nay là công việc quan trọng nhằm góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
Qua thực tiễn giảng dạy, đi thực tế, trao đổi một số cấp uỷ cơ sở cho thấy: Đa số các cấp ủy cơ sở nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác văn phòng cấp ủy cơ sở; thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cán bộ làm công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở không ngừng vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.   
Hiện nay không có biên chế cho chức danh cấp ủy cơ sở nên chưa thu hút được những cán bộ thực sự có trình độ, kinh nghiệm đảm nhận công tác văn phòng cấp ủy cơ sở. Nhiều Tổ chức cơ đảng sử dụng cán bộ hợp đồng đảm nhiệm  công tác Văn phòng cấp ủy. Do đó, cán bộ làm công tác văn phòng cấp uỷ cấp xã phường, thị trấn nói chung chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ.
Đặc biệt, khi triển khai Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”  đòi hỏi một cán bộ kiêm nhiệm nhiều chức danh khác nhau biên chế không được tăng. Do đó, nhiều tổ chức cơ sở đảng bố trí cán bộ Văn phòng- Thống kê kiêm nhiệm công tác văn phòng cấp ủy hay hợp đồng đối với cán bộ văn phòng cấp ủy. Dẫn đến có những cán bộ Văn phòng- Thống kê chưa là đảng viên đảm nhiệm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở…
Cán bộ Văn phòng- Thống kê kiêm nhiệm thêm công tác văn phòng cấp ủy, hay cán bộ hợp đồng làm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở nói chung đều thiếu kiến thức, kỹ năng, thực tiễn về công tác Đảng ở cơ sở nên không đạt yêu cầu, hiệu quả trong công tác.
Cơ sở vật chất cho công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở còn thiếu. Vì vậy ảnh hưởng đến hoạt động của văn phòng.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của văn phòng cấp ủy cơ sở cần thiết thực hiện một số giải pháp chủ yếu:
Một là,  Nâng cao nhận thức của cấp ủy về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cơ sở:
  Thực tế hiện nay  còn cấp ủy chưa nhận thức đúng vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy. Từ đó bố trí cán bộ làm công tác văn phòng cấp ủy chưa có đủ năng lực, trình độ để có thể đảm đương và thực hiện tốt nhiệm vụ của công tác văn phòng cấp ủy. Vì vậy, cấp ủy cơ sở cần nhận thức đúng chức năng nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy cơ sở, để lựa chọn cán bộ đúng và cần đề xuất với cơ quan cấp trên có chế độ chính sách hợp lý với công việc của công tác văn phòng.
Hai là,  Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm làm công tác  văn phòng cấp uỷ cơ sở
 Tập trung đổi mới công tác cán bộ, mà trước hết là đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm công tác văn phòng cấp ủy cơ sở có trình độ, năng lực về mọi mặt, có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.  
Trên cơ sở tiêu chuẩn chung, cần cụ thể hoá tiêu chuẩn của cán bộ văn phòng. Đây là cơ sở để quy hoạch, đánh giá, đào tạo…, đồng thời cũng là mục tiêu rèn luyện, phấn đấu của cán bộ văn phòng cấp ủy cơ sở. Tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, đào tạo lại cho đội ngũ cán bộ văn phòng cấp ủy về kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đảng nhất là nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy cơ sở.  
Ba là, thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của văn phòng cấp ủy  
Đổi mới công tác thông tin tổng hợp, tăng cường tính phát hiện, năng lực thu thập và xử lý thông tin, nhất là những dự báo sát thực diễn biến của tình hình, đề xuất Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy chỉ đạo, xử lý. Thực hiện công tác thông tin, giúp Đảng uỷ thông báo các nghị quyết, kết luận đến Uỷ ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các chi bộ trực thuộc đảng uỷ và các đảng uỷ viên; theo dõi đôn đốc các đơn vị có liên quan, các chi bộ trực thuộc thực hiện các chế độ thông tin báo cáo theo quy định.
 
Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tránh tình trạng báo cáo mang tính hình thức, không sát thực tiễn tham mưu cho Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư Đảng uỷ. Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, công văn đến, công văn đi. Tổng hợp tình hình tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của đảng uỷ; giúp Đảng uỷ thực hiện chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất. Đôn đốc các chi bộ trực thuộc Đảng uỷ thực hiện công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị , quyết định, quy định, quy chế của Đảng uỷ và của cấp trên.
Phục vụ các hội nghị của đảng bộ, đảng uỷ, ban thường vụ đảng uỷ, thường trực đảng uỷ và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được  ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đảng uỷ giao.
 Cán bộ làm công tác văn cấp ủy phải tự giác phấn đấu hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của văn phòng. Thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức đảng trực thuộc chặt chẽ, nhịp nhàng, hiệu quả.
Bốn là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy các cấp đối với công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở
 Cấp uỷ nhìn nhận và đánh giá đúng đắn hơn về vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở. Quan quan tâm đúng mức việc chăm lo xây dựng cán bộ văn phòng cấp ủy, thường xuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ đủ về trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị.
Chỉ đạo công tác, tạo điều kiện để văn phòng phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy tổ chức điều hành công việc, bằng cách: lựa chọn cán bộ tin cậy, trung thực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc nhắc nhở về nghiệp vụ công tác văn phòng.  
Quan tâm, đảm bảo tốt các điều kiện vật chất, phương tiện làm việc của văn phòng cấp ủy cơ sở, phục vụ tốt việc triển khai các chủ trương,  chính sách của Đảng và Nhà nước, thực hiện tốt công tác bảo vệ, bảo mật nội bộ Đảng.
Cần có cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp hơn cho cán bộ làm công tác văn phòng cấp uỷ cơ sở.
Đặng Triệu Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê website
  • Đang truy cập11
  • Hôm nay2,831
  • Tháng hiện tại8,888
  • Tổng lượt truy cập7,701,995
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây